Aanpak

Aanpak:

De persoonlijke aandacht die OSdL nastreeft uit zich in intensief contact met de leerlingen. Dit betekent dat er veel ruimte is om individueel met de leerling aan de slag te gaan. Hierdoor leren we de leerling goed kennen, zodat we de begeleiding aan kunnen passen op zijn of haar individuele behoeften. OSdL biedt daarnaast begeleiding op meerdere gebieden, dus leerlingen kunnen terecht met verschillende hulpvragen. Samen met de leerling stellen we leerdoelen op die zich richten op de levensdomeinen waarin de leerling wil groeien. Dit kan uiteenlopen van plannen en organiseren, tot sociale vaardigheden of vakinhoudelijke hulp. 

Bij OSdL werken we stapsgewijs naar een grotere mate van zelfstandigheid door de leerlingen zoveel mogelijk verantwoordelijkheid over hun eigen leerproces te geven. Daarbij helpen we ze om inzicht te krijgen in de keuzes die ze maken en de daarbij horende consequenties, waardoor we het zelfbewustzijn vergroten. Dit hoeven leerlingen natuurlijk niet alleen te doen. Zo geloven we bij OSdL in de kracht van samenwerken. We proberen een vertrouwensband te creëren en we werken met de leerlingen samen aan de opgestelde leerdoelen. Daarnaast houden we korte lijntjes met ouders, leerkrachten en andere betrokkenen om een zo optimaal mogelijke leeromgeving te creëren.

OSdL focust zich voornamelijk op de positieve aspecten van de ontwikkeling van de leerling. Daarbij ontwikkelen we de groei mindset waarbij de leerling zich bewust wordt dat uitdagingen kansen bieden om te leren, in plaats van faalervaringen zijn. In het aansturen van de leerlingen proberen we zo veel mogelijk positieve aansporing te bieden waarbij de groei mindset steeds meer tot ontwikkeling komt.

Ten slotte vinden we het belangrijk dat de leerling een gezonde balans tussen in- en ontspanning ervaart. Zo houden we bij het maken van een planning eveneens rekening met buitenschoolse activiteiten. Door de planning ook op dit gebied zoveel mogelijk te concretiseren, krijgen leerlingen meer gedaan in minder tijd en wordt er meer rust ervaren wat de persoonlijke ontwikkeling ten goede komt.

Waar zitten wij in Zevenaar

  • Locatie OSdL Zevenaar
    Kerkstraat 27
    6901 AA Zevenaar

Partners

Studiebegeleiding Nijmegen    Het logo van de Hogeschool Arnhem Nijmegen    Het logo van Fontys Hogescholen logo Liemerscollege

logo gelrepas logo montferland resize